Samenwerkende Partijen

Aan het Gezondheidscafé zijn verschillende samenwerkende partijen verbonden. Zij kunnen u verder helpen met alles op het vlak van gezondheid. Kijk hieronder welke organisaties er zijn en wat ze voor u kunnen doen.

MeanderOmnium

MeanderOmnium is dé welzijnsorganisatie van Zeist en omgeving. Wij bouwen aan een krachtige samenleving, waarin iedereen zich thuis voelt en kan meedoen.”

Ga naar de website >>>

Vollenhove Vooruit

Hét digitale buurtpunt voor en van alle bewoners van Vollenhove.

We gaan voor een buurt waarin iedereen zich met elkaar en de buurt verbonden voelt

Ga naar de website >>>

Voor L-kaar

Voor L-kaar is er voor de bewoners van de L-flat. Men kan met vragen binnenlopen. Wij zitten beneden in ‘de knik’ van de L-Flat.

Ga naar de website >>>

't Volle Hof

Bij wijkcentrum ’t Volle Hof kan iedereen – jong en oud – terecht voor wijkbewoners-initiatieven,  ontmoeting,  een studieplek, vragen, muziekdagen, gezelligheid en nog veel meer!

Ga naar de website >>>

Inloophuis Vollenhove

In de grote L-flat hebben wij in de knik van de flat op de begane grond een gezellig inloophuis voor wijkbewoners (Laan van Vollenhove 1095). In onze woonkamer zorgen we voor een huiselijke sfeer, schenken we koffie en thee en maken een praatje. 

Ga naar de website >>>

Samen in Zeist

Samen is de nieuwe gezellige, informele lunch- en koffielocatie. In Zeist. Dus: Samen in Zeist. Makkelijk te onthouden. Samen, voor een heerlijk kopje thee, een smakelijke smoothie of een hartige panini. Of gewoon samen rond de tafel. Om te kletsen. Gezellig!

Ga naar de website >>>

Sociaal Team, Gemeente Zeist

Heeft u hulp nodig om zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen? Of om actief aan het leven te kunnen blijven meedoen? Bijvoorbeeld omdat u wat ouder wordt, een beperking heeft, of voor lange tijd ziek bent? Dan kunt u terecht bij het Sociaal Team.

Ga naar de website >>>

Woongroen Zeist

Woongroen Zeist is dé sociale huisvester van de gemeente Zeist. We beheren zo’n 7.500 huurwoningen. We zorgen voor betaalbare woningen in Zeist voor mensen met een krappe beurs. 

Ga naar de website >>>

Silver psychologen

In onze praktijken aan de Laan van Vollenhove in Zeist bieden we ambulante psychologische behandeling voor uiteenlopende psychische klachten aan zowel volwassenen als kinderen en jongeren, binnen de generalistische Basis GGZ en gespecialiseerde GGZ zorg. 

Ga naar de website >>>

Steunpunt
Zelfregie & Herstel

Het Steunpunt Zelfregie & Herstel is een onafhankelijke, laagdrempelige organisatie die vanuit ervaringsdeskundigheid en clientondersteuning ondersteuning biedt aan mensen die zelf of in hun omgeving te maken hebben met psychische -, psychosociale – of psychiatrische problematiek.

Ga naar de website >>>

Weggeefwinkel Zeist

Het doel van de Weggeefwinkel Zeist is het hergebruik van zoveel mogelijk artikelen. We staan voor een duurzame samenleving, waarin iedereen gerespecteerd wordt.

Ga naar de website >>>

Santé Partners

Samen sterk  We zijn er in elke levensfase. Dit begint al met ondersteuning bij gezond en blij opgroeien. Is er verpleging of behandeling nodig? We bieden dit thuis of in de vertrouwde omgeving. We maken het samen mogelijk om langer zelfstandig te wonen.

Ga naar de website >>>

Sportief Zeist

In gemeente Zeist is buurtsportteam Sportief Zeist actief. De buurtsportcoaches van het team ondersteunen lokale initiatieven om de Zeisterse bevolking meer in beweging te laten komen. Ook organiseren de buurtsportcoaches zelf activiteiten en helpen scholen, sportverenigingen, kinderdagverblijven en andere organisaties op hun route naar een actievere en gezondere leefstijl.

Ga naar de website >>>

GGD Regio Utrecht

We willen allemaal gezond zijn en gezond blijven. GGD regio Utrecht richt zich op het voorkomen van ziekte, het beschermen, bewaken en bevorderen van de publieke gezondheid en de leefomgeving van 1,4 miljoen inwoners in de regio Utrecht.

Ga naar de website >>>

Centrum voor jeugd en gezin Zeist

Ouders, opvoeders, jongeren en professionals kunnen bij ons terecht met vragen over opvoeden en opgroeien. Ook zijn wij aanspreekpunt voor de jeugdhulp. De aangeboden hulp is gratis. Het is mogelijk om je vragen anoniem te stellen.

Ga naar de website >>>

Fysiopraktijk Zeist

Bij Fysiopraktijk Zeist geloven we in een holistische benadering van fysiotherapie, waarbij we niet alleen de symptomen behandelen, maar ook op zoek gaan naar de onderliggende oorzaak van uw klachten. Hierdoor kunnen we u de meest effectieve en persoonlijke behandeling bieden, met als doel uw gezondheid en functioneren te verbeteren.

Ga naar de website >>>

Wijkinloophuis Zeist West

Een gastvrije huiskamer voor wijkbewoners met een inloopmogelijkheid, activiteiten rondom zingeving, het delen van je zorgen, je hoofd leeg maken en gezamenlijk eten of een spelletje doen.

Ga naar de website >>>

Deze website is gemaakt door Project Icarus!

Project Icarus is een uitdagende en leerzame plek voor jongvolwassenen met een beperking die zichzelf willen ontwikkelen op het gebied van computers en IT.

Wil je ook je website laten maken door Project Icarus?